Brand new, sealed in box YUPITERU MVT-9000 MK II SCANNER

Brand new, sealed in box YUPITERU MVT-9000 MK II SCANNER

Post by Oleg M » Sun, 11 May 2003 04:49:45

 Brand new, sealed in box

YUPITERU MVT-9000 MK II SCANNER

  http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3023633107

US $489.00 +$10 shipment

Thank you!